Goed nieuws voor het midden- en kleinbedrijf dat actief is in de regio Parkstad. Via een stimuleringsregeling voor duurzaam en sociaal ondernemerschap is ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Individuele bedrijven kunnen vouchers tot een bedrag van 10.000 euro aanvragen en bedrijven die samen een alliantie vormen tot 50.000 euro. 

Door de coronacrisis zijn vernieuwing en innovatie nog belangrijker geworden. De wendbaarheid van een bedrijf kan het verschil maken tussen voortbestaan of faillissement. Het brengt ook grote (financiële) uitdagingen en onzekerheden met zich mee. De regionale overheden willen hen dan ook ondersteunen in het zoeken van nieuwe wegen om succesvol te zijn en te blijven.

Stimuleringsregeling

Doel van de regeling is om ondernemers, van klein tot groter, te stimuleren duurzaam en vernieuwend ondernemerschap te tonen; op het gebied van bijvoorbeeld de circulaire economie, toerisme, grensoverschrijdend ondernemen of sociaal ondernemerschap. Een adviescommissie ingesteld door Stadsregio Parkstad Limburg beoordeelt de aanvragen en kent deze toe. De regeling kent een looptijd van drie jaar. Of korter als de pot eerder leeg is. De regeling is een initiatief van Stadsregio Parkstad Limburg en wordt uitgevoerd in samenwerking met MKB Parkstad, Economische Samenwerking Zuid-Limburg en het Business Innovatie Team Limburg. De regeling is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg. 

Bijeenkomsten

Met regelmaat worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers, samen of alleen, aan te zetten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te starten. In december 2020 en februari 2021 hebben bijeenkomsten rondom ‘circulair bouwen’ geleid tot 10 nieuwe samenwerkingen. Momenteel worden bijeenkomsten rondom ‘toerisme’ voorbereid, die in mei en juni zullen plaatsvinden.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over de bijeenkomsten en de vouchers vindt u binnenkort op een speciaal gedeelte op deze website. Ook kunt u voor meer informatie een bericht sturen naar alliantie@parkstad-limburg.nl.

Contact

Business in Parkstad

Geleenstraat 48

6411 HS Heerlen

045 560 4888

contact@businessinparkstad.com

Privacy

Bekijk hier onze Privacy Statement.